New Shores a game for democracy

New Shores a game for democracy

Team New Shores game

Projekt

Dwuletni projekt “Nauru Game for Active Citizenship of Europe” sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Realizowany jest od lutego 2017 roku przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z węgierską Fundacją Rogers i słowacką organizacją TANDEM n.o. Jego cel to kształtowanie postaw obywatelskich oraz podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat partycypacji społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatu. Realizacja celu zakłada działania oparte o innowacyjne narzędzia internetowe – grę i platformę e-learningową. Na przestrzeni 2017 i 2018 roku organizowane będą (równolegle w trzech krajach partnerskich) spotkania informacyjne połączone z testem interaktywnych materiałów edukacyjnych. W 2018 roku odbędą się szkolenia dla edukatorów z 3 państw, którzy nauczą się jak przeprowadzić z młodzieżą warsztaty, lekcje, zajęcia z użyciem gry “New Shores – a Game for Democracy”.

Zarejestruj się na darmowy warsztat stacjonarny dla moderatorów
Przeczytaj regulamin warsztatu

Nasze cele

innowacyjne podejście do nauczania z wykorzystaniem nowych technologii

kształtowanie postaw obywatelskich, proekologicznych i proaktywnych

współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w Europie 

promocja partycypacyjnego modelu uczenia się i nauczania w Europie

New Shores on tablet

Gra

New Shores – a Game for Democracy to wieloosobowa gra internetowa skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych, licealistów i studentów uczelni wyższych, w której silny nacisk położono na zaangażowanie emocjonalne i bezpośrednią komunikację pomiędzy graczami.

Uczestnicy rozgrywki przenoszą się na tajemniczą wyspę, której gleba obfituje w bogate złoża węgla, a lasy pełne są zielonych drzew i dojrzałych jagód. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, New Shores nie stawia przed graczami konkretnej misji do wypełnienia. Muszą oni sami ustalić swoje priorytety, angażując się w szereg działań, od gospodarowania zasobami wyspy po rozbudowę prywatnych domów lub inwestycje publiczne.

Każda strategia przynosi określone skutki, indywidualne, społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Eksploatacja zasobów naturalnych wspiera rozwój gospodarczy i społeczny, ale może również zaburzyć delikatną równowagę ekologiczną wyspy i wywołać klęski żywiołowe. Już po pierwszych rundach okazuje się, że gracze muszą ustalić wspólne zasady życia, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo na wyspie. Czy uda im się osiągnąć porozumienie? Czy nikt nie wyłamie się ze wspólnie obranej strategii?

Gra jest prosta i intuicyjna – nie trzeba do niej zaawansowanych umiejętności obsługi komputera. Można w nią grać na tabletach czy laptopach. Mimo że jest grą internetową, pozostaje doświadczeniem społecznym – wymaga negocjowania i współpracy, rozwijając empatię i poszanowanie wartości demokratycznych.

Przeczytaj instrukcję, jak zarejestrować konto na platformie Edmodo
Zarejestruj konto na Edmodo i uzyskaj darmowy dostęp do gry

People playing New Shores on Tablet

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa powstała z myślą o pedagogach i osobach pracujących z młodzieżą. Zgromadziliśmy na niej bezpłatne materiały, wyjaśniające, jak zalogować się do gry, jak ją moderować i wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Przejdź przez 9-dniowy kurs e-learningowy, obejrzyj film instruktażowy dla moderatorów, przeczytaj scenariusz warsztatów i wymień się doświadczeniami z innymi nauczycielami korzystającymi z gry New Shores – a Game for Democracy.

Przeczytaj instrukcję, jak zarejestrować konto na platformie Edmodo
Zarejestruj konto na Edmodo i uzyskaj darmowy dostęp do wszystkich materiałów

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa powstała z myślą o pedagogach i osobach pracujących z młodzieżą. Zgromadziliśmy na niej bezpłatne materiały, wyjaśniające, jak zalogować się do gry, jak ją moderować i wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Przejdź przez 9-dniowy kurs e-learningowy, obejrzyj film instruktażowy dla moderatorów, przeczytaj scenariusz warsztatów i wymień się doświadczeniami z innymi nauczycielami korzystającymi z gry New Shores – a Game for Democracy.

Przeczytaj instrukcję, jak zarejestrować konto na platformie Edmodo
Zarejestruj konto na Edmodo i uzyskaj darmowy dostęp do wszystkich materiałów

Partnerzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema krajami – Polską, Słowacją i Węgrami. Każdy partner odpowiada za realizację konkretnych założeń projektu:

Centrum Rozwiązań Systemowych

Centrum Rozwiązań Systemowych

z Polski od 12 lat z powodzeniem tworzy i wykorzystuje symulacje społeczne i poważne gry w działaniach prospołecznych, proekologicznych, szkoleniowych i edukacyjnych. W ich pracowni powstają zarówno złożone symulacje, jak i  gry internetowe czy planszowe. W bieżącym projekcie, Centrum Rozwiązań Systemowych, odpowiada za opracowanie wieloosobowej gry komputerowej New Shores – a Game for Democracy.

Tandem logo

Tandem n.o.

ze Słowacji skupia sie na pojęciu tożsamości, przygotowując szkolenia  z rozwoju osobistego i zawodowego dla osób prywanych i organizacji. W zakres ich dzialalności wchodzi doradztwo zawodowe, samorozwój i coaching. W bieżącym projekcie Tandem jest odpowiedzialny przede wszystkim za opracowanie przewodnika metodologicznego

Rogers logo

Rogers Foundation for Person-Centred Education

z Wegier promuje indywidualne podejście do uczenia się i nauczania, rozwijając innowacyjne metody edukacyjne w oparciu o sztukę, muzykę, literaturę, dramę, zooterapię i e-learning. Wszystko to by wspierać naturalne talenty i mocne strony ucznia. W bieżącym projekcie Fundacja Rogers zaangażowana jest w przygotowanie platformy e-learningowej i materiałów edukacyjnych

35

krajów

483

pedagogów

9750

graczy

335

użytkowników e-platformy

Skontaktuj się z nami

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    EU flag-Erasmus+

    Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

    Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Tandem n.o. i Rogers Foundation for Person-Centered Education.