Polityka Prywatności

Zbieramy adresy e-mail i inne dane osobowe wyłącznie w celu przetwarzania informacji i komunikacji. Dane są przechowywane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa i prawem UE. Dane użytkowników nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim.