New Shores A Game for Democracy

New Shores A Game for Democracy

Team New Shores game

Projekt

Dvojročný projekt „Nauru Game for Active Citizenship of Europe“ je financovaný z Európskej únie v rámci programu Erasmus+. Od februára 2017 implementuje poľská organizácia Centrum pre systémové riešenia v spolupráci s maďarskou Nadáciou Rogers a slovenskou organizáciou TANDEM n.o. Hlavným cieľom projektu je formovať postoje občanov (mladých občanov v Európe) a zvýšiť povedomie o participácii, udržateľnom rozvoji a zmene klímy. Na dosiahnutie týchto cieľov partnerstvo vyvíja inovatívne internetové nástroje – hru a e-learningovú platformu. V rokoch 2017/2018 sa vo všetkých troch partnerských krajinách konajú informačné podujatia pre pedagógov na otestovanie hry a jej sprievodných materiálov. V roku 2018 sa v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku plánujeme školenia pre budúcich moderátorov, aby sa naučili, ako pripraviť workshop pre študentov kde si môžu zahrať online hru a využívať e-learningovú platformu v každodennej práci s mládežou.

Zaregistrujte sa na bezplatné školenie tvárou v tvár pre moderátorov
Prečítajte si podmienky školenia
Prečítajte si vyhlásenie

Naše ciele

podporovať otvorené a inovatívne vzdelávanie a prierezové zručnosti prostredníctvom vysoko participatívnych nástrojov

zvýšiť ekologické postoje, zmysel pre podnikanie a hodnotu participácie

spolupracovať na inováciách a výmene osvedčených postupov v celej Európe

podporovať kolaboratívne prístupy k výučbe a vzdelávaniu v celej Európe

New Shores on tablet

Hra

New Shores – a Game for Democracy je online hra pre väčší počet hráčov so silným dôrazom na aktívne zapájanie sa do hry a priamu komunikáciu medzi hráčmi. Je určená predovšetkým pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a pre študentov vysokých škôl.

Hráči sú poslaní na tajomný ostrov, kde sú bohaté uhoľné ložiská, panenské lesy plné zelených stromov a chutných bobúľ. Konkrétne úlohy nie sú pridelené hráčom na rozdiel od bežných hier. Namiesto toho sa môžu hráči venovať rôznym aktivitám na ostrove a buď sa naučia spolupracovať, alebo sa rozhodnú ísť vlastnou cestou a plniť individuálne ciele.

Bez ohľadu na zvolenú stratégiu, hráči musia znášať dôsledky. Využívanie ostrovných zdrojov môže vyvolať hospodársky a sociálny rozvoj, ale môže tiež narušiť krehkú environmentálnu rovnováhu a spôsobiť prírodné katastrofy. Čoskoro hráči pocítia potrebu stanoviť spoločné pravidlá na zabezpečenie blahobytu. Dospejú k dohode? Bude každý dodržiavať pravidlá?

Hra je jednoduchá a intuitívna – nevyžaduje žiadne pokročilé počítačové zručnosti. Môže sa hrať na tabletoch alebo prenosných počítačoch. Hoci ide o on-line hru, ponúka spoločenský zážitok. Zahŕňa vyjednávanie aj spoluprácu a často vyvoláva empatiu a rešpektovanie demokratických hodnôt hráčov.

Prečítajte si pokyny, ako sa zaregistrovať do platformy Edmodo
Zaregistrujte sa do Edmodo a získajte voľný prístup k hre

People playing New Shores on Tablet

E-learningová platforma

E-learningová platforma pre pedagógov, knihovníkov a pracovníkov s mládežou ponúka jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť, ako získať a moderovať hru a využívať ju pri vzdelávacích procesoch. Vyskúšajte 9-dňový e-learningový kurz, pozrite si video tutoriál pre moderátorov, prečítajte si scenár workshopu a preskúmajte viaceré možnosti výmeny vedomostí a skúseností s ostatnými pedagógmi pomocou programu New Shores – a Game for Democracy.

Prečítajte si pokyny, ako sa zaregistrovať do platformy Edmodo
Zaregistrujte sa do Edmodo a získajte voľný prístup k hre

E-learningová platforma

E-learningová platforma pre pedagógov, knihovníkov a pracovníkov s mládežou ponúka jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť, ako získať a moderovať hru a využívať ju pri vzdelávacích procesoch. Vyskúšajte 9-dňový e-learningový kurz, pozrite si video tutoriál pre moderátorov, prečítajte si scenár workshopu a preskúmajte viaceré možnosti výmeny vedomostí a skúseností s ostatnými pedagógmi pomocou programu New Shores – a Game for Democracy.

Prečítajte si pokyny, ako sa zaregistrovať do platformy Edmodo
Zaregistrujte sa do Edmodo a získajte voľný prístup k hre

Partneri

Projekt sa realizuje v spolupráci medzi tromi krajinami – Poľskom, Slovenskom a Maďarskom. Každá partnerská organizácia je zodpovedná za rôzne intelektuálne výsledky projektu:

logo Centre for Systems Solutions

Centre for Systems Solutions

z Poľska je popredným vývojárom serióznych hier a simulácií v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti s cieľom podporiť výskum, vzdelávanie a experimenty v oblasti politiky. Rozširujú viaceré technológie vrátane mobilných hier pre viacerých hráčov, stolové hry a simulácie hrania rolí, ktoré podporujú aktívne a participatívne učenie sa a výučbu. V tomto projekte tím CRS zodpovedá za rozvoj hry New Shores – game for Democracy.

Tandem logo

Tandem n.o.

je vzdelávacia a rozvojová organizácia zo Slovenska, ktorá sa zameriava predovšetkým na ľudskú identitu pri poskytovaní programov a služieb v oblasti osobného, ​​komunitného a organizačného rozvoja. Organizujú okrem iného školenia zamerané na sebapoznanie, coaching vedenia, a kariérové ​​poradenstvo s cieľom stimulovať soft a hard kompetencie. V tomto projekte zodpovedajú za vývoj metodológie.

Rogers logo

Rogers Foundation for Person-Centred Education

podporuje prístup orientovaný na človeka tak v učeniu ako aj vo vyučovaní v Maďarsku a aj v zahraničí. Vo svojej každodennej práci sa sústreďujú predovšetkým na vývoj inovatívnych vzdelávacích metód, ktoré integrujú umenie, hudbu, literatúru, drámu, terapiu za pomoci zvierat a e-learningové techniky s cieľom podporovať prírodné talenty detí a posilňovať ich sociálne kompetencie. V tomto projekte zodpovedajú za rozvoj e-learningovej platformy a vzdelávacích materiálov.

35

krajiny

483

vzdelávateľ

9750

hráčov

335

používateľov e-platformy

Kontakt

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    EU flag-Erasmus+

    Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto webová stránka reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.

    Projekt realizuje Centre for Systems Solutions v spolupráci s Tandem n.o. a  Rogers Foundation for Person-Centered Education.